Công Dân Đài Loan Bị "Trục Xuất" Về Trung Quốc--Nguyên Nhân Do Đâu? | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Download Công Dân Đài Loan Bị "Trục Xuất" Về Trung Quốc--Nguyên Nhân Do Đâu? | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
  • Download Mp3 File
  • Công Dân Đài Loan Bị "Trục Xuất" Về Trung Quốc--Nguyên Nhân Do Đâu? | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

    Ôi Kenya! Họ sao có thể nghĩ rằng Đài Loan và Trung Quốc là một được? Có. Họ có thể. Bởi vì họ vừa "trục xuất" 45 công dân Đài Loan về Trung Quốc đại lục để tiếp tục "điều tra" những "tội danh" mà những người này đã được toà án Kenya tuyên bố trắng án. __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=6XQKz7NcQL0 __ Xem video gốc với phụ đề Anh / Việt __ Link: http://amara.org/en/subtitles/editor/pt6zRSQ9y1jB/vi/