Đoạn Phim Ghi Được Hình Ảnh Con Rồng Bí Ẩn Đang Bay Qua Núi Ở Trung Quốc | Khoa Học Huyền Bí

2017 February 23
44344 lượt xem
Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
Download Đoạn Phim Ghi Được Hình Ảnh Con Rồng Bí Ẩn Đang Bay Qua Núi Ở Trung Quốc | Khoa Học Huyền Bí
  • Download Mp3 File
  • Đoạn Phim Ghi Được Hình Ảnh Con Rồng Bí Ẩn Đang Bay Qua Núi Ở Trung Quốc | Khoa Học Huyền Bí

    Đoạn Phim Ghi Được Hình Ảnh Con Rồng Bí Ẩn Đang Bay Qua Núi Ở Trung Quốc Một video ghi lại những hình ảnh lạ thường cho thấy một con rồng bí ẩn tưởng chỉ có trong truyền thuyết thực sự bay qua núi ở Trung Quốc. Không ai biết cảnh quay tại đâu, đó có thể là một rồng thực sự hoặc chỉ là trò chơi xỏ. Nguồn gốc : https://www.youtube.com/watch?v=bTeL8zZjNSA __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/trungquockokiemduyet/ Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=0vzJBmt9qSg