Trung Quốc Điều Quân Sau Vụ Ám Sát của Bắc Triều Tiên | Trung Quốc Không kiểm Duyệt

Download Trung Quốc Điều Quân Sau Vụ Ám Sát của Bắc Triều Tiên | Trung Quốc Không kiểm Duyệt
  • Download Mp3 File
  • Trung Quốc Điều Quân Sau Vụ Ám Sát của Bắc Triều Tiên | Trung Quốc Không kiểm Duyệt

    Trung Quốc Điều Quân Sau Vụ Ám Sát của Bắc Triều Tiên Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ ưa thích cải cách và được Trung Quốc yêu mến của nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị ám sát ở Malaysia bởi các đặc vụ của người em trai. Để phản ứng, Trung Quốc huy động thêm quân đến biên giới với Bắc Triều Tiên. __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/trungquockokiemduyet/ Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vphxYzn8UVk