Nhà Sáng Lập Facebook Thẳng Tiến Đến Trung Quốc | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Download Nhà Sáng Lập Facebook Thẳng Tiến Đến Trung Quốc | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
  • Download Mp3 File
  • Nhà Sáng Lập Facebook Thẳng Tiến Đến Trung Quốc | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

    Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đang cuối cong người trước Trung Quốc. Mục tiêu của anh: đưa Facebook về với 700 triệu người dùng Internet của quốc gia đông dân nhất hành tinh. Nhưng, cái giá anh phải trả là gì? __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=B2E_3d3QbaY __ Xem video gốc với phụ đề Anh / Việt __ Link: http://amara.org/en/subtitles/editor/MmhWbkNnbNOE/vi/