Sức Mạnh Của Lực Lượng Đặc Nhiệm Mỹ

2015 March 09
532162 lượt xem
KÊNH TRI THỨC
Sức Mạnh Của Lực Lượng Đặc Nhiệm Mỹ

Lực lượng đặc nhiệm là tên gọi chung của các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, được huấn luyện và đào tạo kỹ lưỡng nhất. Cùng tìm hiểu quá trình huấn luyện và trang bị của lực lượng lính đặc nhiệm Mỹ - những người lính đặc biệt nhất trong quân đội.