Cuộc đời anh hùng của hoàng đế Napoleon Bonaparte [P1]

2015 April 01
101449 lượt xem
KÊNH TRI THỨC
Cuộc đời anh hùng của hoàng đế Napoleon Bonaparte [P1]

Napoléon Bonaparte là nhà quân sự và nhà chính trị kiệt xuất người Pháp trong và sau cuộc cách mạng Pháp cũng như các cuộc chiến tranh liên quan ở châu Âu. Với đế hiệu Napoléon I, ông là Hoàng đế của nước Pháp từ năm 1804 đến năm 1815. [PART 2]: https://www.youtube.com/watch?v=Lw65WdcEq7o