Trung Quốc vạch trần vấn đề Nhân Quyền của Mỹ | Trung Quốc không kiểm duyệt

Download Trung Quốc vạch trần vấn đề Nhân Quyền của Mỹ | Trung Quốc không kiểm duyệt
  • Download Mp3 File
  • Trung Quốc vạch trần vấn đề Nhân Quyền của Mỹ | Trung Quốc không kiểm duyệt

    Trung Quốc vạch trần vấn đề Nhân Quyền của Mỹ? Đố bạn biết quốc gia nào đang vướng phải vấn đề nhân quyền? Đảm bảo sau khi xem xong bộ phim tài liệu của truyền thông nhà nước Trung Quốc bạn sẽ có câu trả lời. Cùng tìm hiểu thêm trong tập này của Trung Quốc Không Kiểm Duyệt! __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=rm1Vok4VVgc __ Xem video gốc với phụ đề Anh / Việt __ Link: http://amara.org/en/subtitles/editor/HrNdhtqwM4k2/vi/