Cơn Thịnh Nộ Của Chúa Trời | Phim tài liệu

2015 April 22
25584 lượt xem
KÊNH TRI THỨC
Cơn Thịnh Nộ Của Chúa Trời | Phim tài liệu

Lũ lụt, bệnh dịch, hỏa hoạn và cháy lưu huỳnh Kinh Thánh chứa đầy các hình phạt truyền thuyết do Chúa trời tức giận giáng xuống. Những chuyện về cái chết và hủy diệt không chỉ được viết trong quá khứ loài người mà còn cho cả tương lai.