Trung Quốc Xây Lò Phản Ứng Hạt Nhân Nổi | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Download Trung Quốc Xây Lò Phản Ứng Hạt Nhân Nổi | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
  • Download Mp3 File
  • Trung Quốc Xây Lò Phản Ứng Hạt Nhân Nổi | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

    Đố bạn biết có ý tưởng thiên tài nào không bao giờ sai lầm không? Có. Ví dụ như xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên biển. Trung Quốc ơi, cảm ơn nhiều! __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=CChPD7N76Sw __ Xem video gốc với phụ đề Anh / Việt __ Link: https://www.amara.org/en/subtitles/editor/kbD6s9tWFQoE/vi/