Tại Sao Doanh Nghiệp Mỹ Lũ Lượt Rời Trung Quốc? | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Download Tại Sao Doanh Nghiệp Mỹ Lũ Lượt Rời Trung Quốc? | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
  • Download Mp3 File
  • Tại Sao Doanh Nghiệp Mỹ Lũ Lượt Rời Trung Quốc? | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

    Tại sao doanh nghiệp Mỹ lũ lượt rời Trung Quốc? Cứ bốn thì có một doanh nghiệp Mỹ rời Trung Quốc. Đây là số liệu dựa trên khảo sát mới nhất của Phòng Thương Mại Mỹ tại Trung Quốc. Nguyên nhân do đâu? Có phải vì ô nhiễm, nạn đánh cắp sở hữu trí tuệ, tham nhũng, hay vì một nền kinh tế đang giảm tốc? Cùng tìm ra câu trả lời trong tập này của Trung Quốc Không Kiểm Duyệt. __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=1GQlBy90nOQ __ Xem video gốc với phụ đề Anh / Việt __ Link: https://www.amara.org/en/subtitles/editor/rRUMT5gAZ3Mx/vi/