Tỷ Phú Trung Quốc: Đội Nữ Vệ Cũng Chẳng Giúp Được Ông... | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

2017 February 24
113395 lượt xem
Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
Download Tỷ Phú Trung Quốc: Đội Nữ Vệ Cũng Chẳng Giúp Được Ông... | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
  • Download Mp3 File
  • Tỷ Phú Trung Quốc: Đội Nữ Vệ Cũng Chẳng Giúp Được Ông... | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

    Tỷ Phú Trung Quốc: Đội Nữ Vệ Cũng Chẳng Giúp Được Ông... Một trong những tỷ phú giàu có và lập dị nhất Trung Quốc bị mất tích bởi cảnh sát Trung Quốc, và bị mang đến Bắc Kinh để "hỗ trợ" Tập Cận Bình trong cuộc chiến chống tham nhũng. __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/trungquockokiemduyet/ Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=wZ6YINb_n54