Cách xua đuổi và sơ cứu khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn"

2014 November 27
4631 lượt xem
Khoa học - Đời sống
Download Cách xua đuổi và sơ cứu khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn"
  • Download Mp3 File
  • Cách xua đuổi và sơ cứu khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn"

    Rắn lục đuôi đỏ là rắn gì? Cách sơ cứu khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn… là những câu hỏi nhiều người quan tâm khi hiện nay, ngày càng nhiều người bị loài vật này tấn công.