Tìm hiều về Gốm - Nghệ thuật của Đất và Lửa

2015 February 27
7225 lượt xem
KÊNH TRI THỨC
Tìm hiều về Gốm - Nghệ thuật của Đất và Lửa

Gốm là một loại vật dụng, trong xây dựng công trình, dinh thự và ngay cả máng nước, vật gia dụng... đã hơn 25.000 năm, từ sau khi con người phát minh ra lửa và rời hang núi hốc đá, cất nhà ở để định cư. Người ta đề cập đến 2 cách thức làm gốm là gốm cổ điển và gốm không nung.