Phim tài liệu - Bí Ẩn Cái Chết Con Trai Sa Hoàng

2015 April 09
3799 lượt xem
KÊNH TRI THỨC
Download Phim tài liệu - Bí Ẩn Cái Chết Con Trai Sa Hoàng This video has been removed for violating YouTube's Terms of Service.
  • Download Mp3 File
  • Phim tài liệu - Bí Ẩn Cái Chết Con Trai Sa Hoàng

    Pyotr Đại đế sinh năm 1672 tại Moskva là Sa Hoàng của nước Nga cũ và sau đó là Hoàng đế của Đế quốc Nga từ năm 1721. Ông được xem là một trong những nhà cải cách kiệt xuất của lịch sử Nga. Còn rất nhiều điều đặc biệt về vị Hoàng đế vĩ đại này sẽ được khám phá trong bộ phim tài liệu Bí ẩn cái chết con trai Sa Hoàng...