Đồng Hồ Sinh Học của Con Người

2015 February 24
30672 lượt xem
KÊNH TRI THỨC
Đồng Hồ Sinh Học của Con Người

Tất cả các sinh vật sống đều có các chu kỳ hoạt động hằng ngày được biết đến dưới tên gọi "nhịp điệu thường nhật". Các nhịp điệu này được điều khiển bởi một hệ thống kiểm giờ bên trong hay còn gọi là đồng hồ sinh học. Con người cũng không nằm ngoại lệ. Cùng khám phá những bí ẩn trong cơ chế đồng hồ sinh học của con người.