Quân Đội Trung Quốc Đang Tuần Tra Ở Afghanistan? | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Download Quân Đội Trung Quốc Đang Tuần Tra Ở Afghanistan? | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
  • Download Mp3 File
  • Quân Đội Trung Quốc Đang Tuần Tra Ở Afghanistan? | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

    Quân Đội Trung Quốc Đang Tuần Tra Ở Afghanistan? Tại sao các xe quân sự của Trung Quốc lại bắt đầu tuần tra biên giới của Afghanistan? Và tại sao chính quyền Trung Quốc và Afghanistan phủ nhận điều này? Liệu có điều gì sắp diễn ra ở khu vực Trung Á hay không? __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/trungquockokiemduyet/ Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=S25ccv3UdnY