Cuộc Chiến Với Những Tảng Băng Trôi - Phim tài liệu

2015 March 09
9028 lượt xem
KÊNH TRI THỨC
Cuộc Chiến Với Những Tảng Băng Trôi - Phim tài liệu

Những tảng băng trôi tuy được đánh giá là không có nhiều tác hại đến môi trường, nhưng những tảng băng trôi luôn là thảm họa tiềm ẩn đối với các tuyến hàng hải. Đó là lý do nhiều quốc gia giao nhiệm vụ cho quân đội tìm cách vô hiệu hóa hay phá hủy các tảng băng trôi...