Phát Hiện Khoa Học Cao Cấp Trên Tấm Đất Sét Babylon 2,000 Năm Tuổi | Khoa Học Huyền Bí

Download Phát Hiện Khoa Học Cao Cấp Trên Tấm Đất Sét Babylon 2,000 Năm Tuổi | Khoa Học Huyền Bí
  • Download Mp3 File
  • Phát Hiện Khoa Học Cao Cấp Trên Tấm Đất Sét Babylon 2,000 Năm Tuổi | Khoa Học Huyền Bí

    Tấm đất sét Babylon cổ mới được phát hiện đã viết lại lịch sử khoa học. Chúng ta biết người Babylon cổ là bậc thầy về toán và thiên văn học, nhưng vẫn chưa biết chính xác họ giỏi thế nào. Họ đã hiểu định lý Py-ta-go 1000 năm trước khi Py-ta-go ra đời, cũng như ghi chép về sao chổi Halley vào khoảng năm 164 trước công nguyên. Nên không quá bất ngờ khi những ký tự trên tấm đất sét 2,000 năm tuổi mới được giải mã gợi ý các nhà thiên văn Babylon cổ đã dùng thuật toán tinh vi, để theo dõi quỹ tuyến của Sao Mộc sớm hơn 1,400 năm, trước thời điểm người châu Âu được cho là phát minh ra công thức toán học. __ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __ Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese Google+: https://plus.google.com/+TQKoKiemDuyet Subscribe: https://www.youtube.com/user/TQKoKiemDuyet?sub_confirmation=1 __ China Uncensored __ Twitter: https://twitter.com/ChinaUncensored Facebook: http://www.facebook.com/ChinaUncensored Subscribe: http://www.youtube.com/ntdchinauncensored __ Xem video gốc __ Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=5XAQJmAB_iQ __ Xem video gốc với phụ đề Anh / Việt __ Link: https://www.amara.org/en/subtitles/editor/sgEslJ97RI6B/vi/