Nguồn gốc của loài người [Phần 3/3]

2015 March 21
83447 lượt xem
KÊNH TRI THỨC
Nguồn gốc của loài người [Phần 3/3]

Truy tìm những bí ẩn của sự tiến hóa và nguồn gốc thực sự của loài người. Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=SuVvGIAUcdE Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=knboGBArgHA