Bí Ẩn Về Nhà Tiên Tri Vĩ Đại Nostradamus

2015 April 22
181154 lượt xem
KÊNH TRI THỨC
Bí Ẩn Về Nhà Tiên Tri Vĩ Đại Nostradamus

Nostradamus (Michel de Nostredame) là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại. Những lời tiên đoán của ông được thể hiện dưới dạng những bài thơ tứ tuyệt có vần.