VNDEEPLINK - TOP 5 HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO HACKER | TOP 5 HACKING OSs | HACKERS OSs

2016 April 20
13331 lượt xem
VNDEEPLINK
Download VNDEEPLINK - TOP 5 HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO HACKER | TOP 5 HACKING OSs | HACKERS OSs
  • Download Mp3 File
  • VNDEEPLINK - TOP 5 HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO HACKER | TOP 5 HACKING OSs | HACKERS OSs

    Đây là danh sách tổng hợp một số hệ điều hành được dùng cho các hacker và các chuyên gia bảo mật. 1. Kali Linux: https://www.kali.org/downloads/ 2. BackBox: https://backbox.org/download 3. Parrot OS Security : https://www.parrotsec.org/download.fx 4. DEFT : http://www.deftlinux.net/download/ 5. Samurai Web Security Framework : http://www.samuraiwtf.org ---------------- --DEEP WEB | SỰ TRỞ LẠI CỦA CHỢ ĐEN SILK ROAD | CHỢ ĐEN DEEP WEB | SILK ROAD 3.0 | CÁCH VÀO DEEP WEB https://www.youtube.com/watch?v=DdNeLsIsP-I --10 DỤNG CỤ TRA TẤN GHÊ RỢN NHẤT THỜI TRUNG CỔ | TRA TẤN KINH HOÀNG - KHỦNG KHIẾP - TÀN BẠO https://www.youtube.com/watch?v=OA_O1YFc5I4 --NHỮNG TRẠNG THÁI CỦA CƠ THỂ TRƯỚC CÁI CHẾT - PHẦN 1 https://www.youtube.com/watch?v=yLhwt5Jrve4 --CÁCH THAM GIA NHÓM HACKER ANONYMOUS | ONIONIRC | ANONYMOUS IN DEEP WEB | JOIN ANONYMOUS | #OP https://www.youtube.com/watch?v=VRpp8CVDFoY --TOP 5 HỆ ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO HACKER | TOP 5 HACKING OSs | HACKERS OSs https://www.youtube.com/watch?v=WSC-fe6G5Wk --CÁCH VÀO DEEP WEB AN TOÀN | MẠNG ĐEN FREENET | INSTALLING AND USING FREENT | ANONNYMOUS NETWORK https://www.youtube.com/watch?v=krOKhd_0NM4 --DEEP WEB LÀ GÌ | KHÁI QUÁT VỀ DEEP WEB | CÁCH VÀO DEEP WEB | DEEP WEB VIỆT NAM | VNDEEPLINK https://www.youtube.com/watch?v=UdP91wDPmUw ----Liên Hệ ----- https://facebook.com/vndeeplink https://facebook.com/vndeepad vndeeplink,vndeep,vndeep link