Search For he dieu hanh linux
 Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu trên máy tính P.1

Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu trên máy tính P.1

4phút 48giây 1,113 Lượt xem
 Bai 1 - Co Ban he dieu hanh Linux (1.1)

Bai 1 - Co Ban he dieu hanh Linux (1.1)

15phút 1giây 18,630 Lượt xem
 Cài đặt song song hệ điều hành Kali Linux và Windows 10

Cài đặt song song hệ điều hành Kali Linux và Windows 10

13phút 26giây 35 Lượt xem
 HostingVN.vn - Giới thiệu về Linux - Introduction to Linux

HostingVN.vn - Giới thiệu về Linux - Introduction to Linux

4phút 39giây 494 Lượt xem
 Cài nhiều hệ điều hành Windows và Linux trên một máy tính

Cài nhiều hệ điều hành Windows và Linux trên một máy tính

3phút 25giây 327 Lượt xem
 Kali Linux - Backtrack 6 - Công cụ hacking của Hacker

Kali Linux - Backtrack 6 - Công cụ hacking của Hacker

8phút 17giây 2,562 Lượt xem
 Bài 1: Cài đặt hệ điều hành Linux P1

Bài 1: Cài đặt hệ điều hành Linux P1

36phút 5giây 1,317 Lượt xem
 [Tự học Linux ]Bài 1 : Cài đặt hệ điều hành CentOs

[Tự học Linux ]Bài 1 : Cài đặt hệ điều hành CentOs

17phút 39giây 1,250 Lượt xem
 Hướng dẫn cách tạo USB cài đặt Linux (Ubuntu, CentOS...) trong 5 phút

Hướng dẫn cách tạo USB cài đặt Linux (Ubuntu, CentOS...) trong 5 phút

2phút 58giây 5,208 Lượt xem
 Hướng dẫn sử dụng Ubuntu cực dễ hiểu  ( Part 1 )

Hướng dẫn sử dụng Ubuntu cực dễ hiểu ( Part 1 )

15phút 1giây 24,465 Lượt xem
 Cài đặt hệ điều hành linux

Cài đặt hệ điều hành linux

36phút 41giây 20 Lượt xem
 Linux-Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành CentOS 7

Linux-Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành CentOS 7

8phút 32giây 112 Lượt xem