Search For he dieu hanh linux
 Cài nhiều hệ điều hành Windows và Linux trên một máy tính

Cài nhiều hệ điều hành Windows và Linux trên một máy tính

3phút 25giây 364 Lượt xem
 HostingVN.vn - Giới thiệu về Linux - Introduction to Linux

HostingVN.vn - Giới thiệu về Linux - Introduction to Linux

4phút 39giây 499 Lượt xem
 Linux-Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành CentOS 7

Linux-Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành CentOS 7

8phút 32giây 142 Lượt xem
 Show một chút về hệ điều hành Kali Linux

Show một chút về hệ điều hành Kali Linux

5phút 29giây 67 Lượt xem
 Cách cài đặt Kali Linux 2016.2 trên máy ảo Vmware Sửa lỗi+Cài Vmware Tools+Tinh Chỉnh

Cách cài đặt Kali Linux 2016.2 trên máy ảo Vmware Sửa lỗi+Cài Vmware Tools+Tinh Chỉnh

48phút 5,055 Lượt xem
 Bài 1: Cài đặt hệ điều hành Linux P1

Bài 1: Cài đặt hệ điều hành Linux P1

36phút 5giây 1,322 Lượt xem
 Hệ điều hành Linux - Bài 2

Hệ điều hành Linux - Bài 2

2giờ 8phút 39giây 1,969 Lượt xem
 Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu trên máy tính P.1

Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu trên máy tính P.1

4phút 48giây 1,121 Lượt xem
 Cài đặt hệ điều hành linux

Cài đặt hệ điều hành linux

36phút 41giây 24 Lượt xem