Search For he dieu hanh linux
 Cách cài đặt Kali Linux 2016.2 trên máy ảo Vmware Sửa lỗi+Cài Vmware Tools+Tinh Chỉnh

Cách cài đặt Kali Linux 2016.2 trên máy ảo Vmware Sửa lỗi+Cài Vmware Tools+Tinh Chỉnh

48phút 2,421 Lượt xem
 Bai 1 - Co Ban he dieu hanh Linux (1.1)

Bai 1 - Co Ban he dieu hanh Linux (1.1)

15phút 1giây 18,158 Lượt xem
 Hướng dẫn sử dụng Ubuntu cực dễ hiểu  ( Part 1 )

Hướng dẫn sử dụng Ubuntu cực dễ hiểu ( Part 1 )

15phút 1giây 23,386 Lượt xem
 [Tự học Linux ]Bài 1 : Cài đặt hệ điều hành CentOs

[Tự học Linux ]Bài 1 : Cài đặt hệ điều hành CentOs

17phút 39giây 1,172 Lượt xem
 Bài 1: Cài đặt hệ điều hành Linux P1

Bài 1: Cài đặt hệ điều hành Linux P1

36phút 5giây 1,309 Lượt xem
 Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 14.04 trên máy ảo VMWare Workstation 11

Hướng dẫn cài đặt Ubuntu 14.04 trên máy ảo VMWare Workstation 11

19phút 37giây 11,827 Lượt xem
 Hệ điều hành Linux - Bài 4

Hệ điều hành Linux - Bài 4

1giờ 39phút 25giây 713 Lượt xem
 Cài đặt hệ điều hành linux

Cài đặt hệ điều hành linux

36phút 41giây 18 Lượt xem
 Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu trên máy tính P.1

Cài đặt hệ điều hành Linux Ubuntu trên máy tính P.1

4phút 48giây 1,101 Lượt xem